Wetenswaardigheden


  

Genealogische schema's en hun definities
De stamreeks is een in generaties gerangschikte opgave van iemands wettige voorouders in rechte mannelijke lijn dit noemt men patriarchaat. Een stamreeks via de vrouwelijke lijn noemt men matriarchaat

De genealogie is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in de wettige mannelijke lijn afstammen van een bepaald persoon.

De kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon.

de parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn.


Wat mag er officieel geraadpleegd worden?

Geboorteakten zijn openbaar na 100 jaar

Huwelijksakten zijn openbaar na 75 jaar

Overlijdensakten zijn openbaar na 50 jaar

Chronologie Burgerlijke Stand (Bron: Gens Humana een uitgave van HCC Genealogie)

 

In 1789 begint de Franse revolutie en in oktober 1795 wordt als gevolg van de expansiedrift van de Franse revolutionairen Zuid Nederland, dat in Oosterijks bezit is, bij Frankrijk ingelijfd.

De periode 1795-1806 wordt ook wel de periode van de Bataafse omwenteling genoemd; het is het begin van de Bataafse Republiek, nadat Prins Willem V naar Engeland vluchtte.

 

 

04-07-1796 Oudste akte van Burgerlijke Stand
12-07-1796 Invoering van de Franse wetten op de oudste akten van de Burgelijke Stand op nederlands grondgebied
01-05-1798 Oudste Burgelijke Stand akten in het Limburgs Roergebied
1799 Staatsgreep door Napoleon Bonaparte in Frankrijk
01-04-1803 De voornamen worden wettig geregeld volgens de Franse wet: Code de Cicil; in Nederland van kracht van 1811 tot 1970
1805 Invoering van het register van eigendomsoverdracht
1806 Oprichting van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Bonaparte, een broer van Napoleon.
20-07-1807 Eerste decreet op klappers van de Akten van de Burgelijke Stand, voor zover in nederland aanwezig
1810 Koninkrijk Holland wordt bij Frankrijk ingelijfd; het begin van de Franse taal wordt duidelijker
01-01-1811

Invoering van een nieuw rechtsstelsel; genaamd Code de Napoleon; dit stelsel omvat o.a. de Code de Civil en de Code de Penal: een nieuwe gerechtelijke indeling voor het hele land en een nieuwe muntsoort.

Het officiele begin van de burgerlijke stand

01-03-1811 Invoering Code de Civil voor Nederland boven de "grote rivieren": rest van (Noord-) nederland volgt in grote blokken
18-08-1811 Decreet op achternaam: iedereen moet een vaste achternaam krijgen
17-05-1813 Herhaald decreet. iedereen is wettelijk verplicht een vaste achternaam aan te nemen
30-11-1830 Terugkeer van de "Oranjestaat"; omdat inmiddels Prins Willem V overleden is, wordt zijn zoon Willem na enige tijd  koning Willem I van het Koninkrijk der nederlanden
08-01-1817 Militiegegevens worden verplicht vermeld in de huwelijksakte
08-11-1825 Koninklijk besluit waarin vastgesteld is dat iedereen binnen 6 maanden een veste achternaam dient te hebben
29-09-1828 Wettelijk besluit genomen tot het houden van eerste officiele volkstelling
1832 Het in 1805 ingevorede register van eigendomsoverdracht wordt vervangen door het kadaster
1838

Nieuw Burgelijk wetboek, waarin o.a.:
- Meerderjarig verhoogd van 21 naar 23 jaar
- Afschaffing adoptie uit Burgelijke Stand
- Alle cijfers (jaartallen) worden voluit geschreven
- Er mogen geen afkortingen meer gebruikt worden in akten
- Verplichting van militieregels in huwelijksakte
- Minimun huwelijksleeftijd van de vrouw wordt verhoogd van 16 naar 16 jaar

 

1-01-1850 Officiele invoering van het Bevolkingsregister

 

Etc.

 

Verwantschap volgens Romeins-recht

kind - ouder             eerstegraads verwantschap
kind - grootouder     "bestaan elkaar" = tweede graad verwantschap
kind - oom/ tante      derdergraads verwantschap
kind - neef/ nicht       vierdegraads verwantschap

De  Rooms-katholieke kerk hanteert andere verwantschapsgraden, die worden gebruikt om te bepalen of verwanten met elkaar mogen trouwen.
 

De maanden:

 

januari     louwmaand        Janvier
februari   sprokkelmaand Fevrier
maart   lentemaand Mars
april   grasmaand Avril
mei    bloeimaand May
juni  zomermaand Juin
juli   hooimaand Juillet
augustus   oogstmaand Aout
september (7ber)  herfstmaand Septembre
oktober (8ber)  wijnmaand Octobre
november (9ber)  slachtmaand Novembre
december (xber)  wintermaand Decembre

 

     

 

Maten en gewichten uit de oude tijden:

Lengtematen

1 gemet = 300  roe = ca. 40 are

1 Rijnlandse voet = 0,3139 meter

1 Rijnlandse roede = 3,767 meter

1 roede = 100 m2

1 bunder = 142 morgen*

1 morgen = 0,85 hectare

2/3 morgen = 400 roeden

1 dijmt (deimt, deymt) = 2/3 morgen

1,5 morgen = 10.000 m2

1 gemet = 0,5 morgen = 0,425 hectare

1 hont = 3 gemet = 0,14 hectare

1 vierkante roede = 100 honten = 14,19 vierkante meter


Vlaktematen

1 roede = 3,767 meter

1 voet = 1/12 roede = 0,314 meter

1 duim = 1/12 voet = 2,61 cm

1 lijn = 1/12 duim = 0,21 cm

1 punt = 1/12 lijn = 0,018 cm

 

* De naam 'morgen' is ontstaan uit de hoeveelheid land die je op één ochtend met een span ossen kan worden geploegd.


Gewichten
1 korrel = 0,1 gram

1 wigtje = 1 gram

 

Romeinse cijfers

 

I = 1 L = 50
IV = 4 XL = 40
V = 5 IL = 49
VI = 6 LX = 60
IX = 9 C = 100
X = 10 XC = 90
IXX = 19 D = 500
XX = 20 M = 1000

 

De mijlpalen in een huwelijk

1 jaar      katoen          20 jaar   kristal

2 jaar      papier           25 jaar   zilver

3 jaar      leer               30 jaar   parel

5 jaar      hout              40 jaar   robijn

7 jaar      wol               50 jaar   goud

10 jaar    tin                 60 jaar  diamant

12 jaar    zijde              65 jaar  briljant

12,5 jaar koper            70 jaar  platina

15 jaar    porselein        75 jaar  raduim

 

De achternaam: Van de Kreeke is een adresnaam.

Vergelijkbare namen zijn: van de Kreke, van der Kreek, en Kreike.

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 in Nederland;

In 1947 waren er 282 Van de Kreeke's in Nederland. Hiervan woonden er 150 in Zeeland, 61 in Zuid- Holland waarvan 15 in Rotterdam en 9 in Den Haag, 37 in Noord-Holland waarvan 7 in Amsterdam, 24 in Noord- Brabanr 7 in de provincie Utrecht, 2 in Gelderland en 1 in Drenthe. 

In 2005 staan er in het telefoonboek van 's-Heer Arendskerke 10 families met de achternaam Van de Kreeke, in Wolphaartsdijk 5.

(Bron: www.meertens.nl)

 

De achternaam: Van de Kreke is een adresnaam.

Aantal naamdragers bij de volkstelling van1947 in Nederland;

In 1947 waren er 82 van de Kreke's in Nederland. Hiervan woonden er 30 in Zeeland, 20 in Zuid -Holland, 17 in Rotterdam en 1 in Den Haag, 2 in Noord - Holland en 3 in Amsterdam, 2 in de provincie Utrecht en 7 in Overijssel.

(Bron: www.meertens.nl)

 

De achternaam: Nijsse is een typisch Zuid-Bevelandse naam en dan nog specifiek voor Driewegen en Heinkenszand. Bij de grote volkstelling van 1947 leefden er 341 personen in Nederland die de naam Nijsse droegen.Hiervan woonden er 233 in Zeeland, waarvan 205 op Zuid-Beveland.

(Bron: www.meertens.nl)

 

West Friese uitspraken:


"Femilie is net as piepers, de beste legge onder de grond"

 

"Vroeger was 'r ok 'n jeugd van teugenwoordig"
 

"Die zijn voorgeslacht niet eert,is zijn eigen naam niet weert" Dr. G.C. van Balen Blanken


 

                                      

 

Oude foto's | Nieuwe pagina | foto's Sofie | Stamboom | Boom | Personenlijst | Van de Kreeke | De Dreu | Broers | Commandeur | Hendrikje van Andel - Schipper | Afstammelingen van Dankert Dankert van de Kreeke | Wetenswaardigheden | Links | Begin pagina | Van de Kreeke wetenswaardigheden

Laatste wijziging op: 26-12-2017 21:50