De familie van de Kreeke (Kreecke, Creke of Creecke)

Volgens de nieuwe Cronyk (kroniek) van Zeeland, ook wel de kroniek van Smallegange genoemd, zijn de familie Van de Kreeke edellieden afkomstig van Noord - Beveland. Daarvoor heeft de familie een houten huis gehad in het Verdronken land van Zuid- Beveland. De bezittingen zijn echter verbeurd verklaard en toegekomen aan de Graven van Holland. De familie is rijk geworden door de zoutwinning. Het familiewapen bestaat uit 2 ronder (zee)baren op een gouden grond. De familienaam werd op verschillende manieren geschreven. Kreecke, Creke en Creecke. Het dorpje Creeck is terug te vinden op een landkaart uit 1570 gemaakt door Christiaan Sgroten.

 

De heer Van de Kreeke was in 1276 nog rechtsheer over de erfenis van Putte.

In 1353 was Johan van Creke erkend onder de hovelingen van Willem V, Graaf van Holland. In 1434 werd de macht van de familie gebroken door ruwaard Jan. Door Hertog Jan van Beieren werden op 10 januari 1424 de goederen van de familie van de Kreeke verkocht aan Otto van Reijmerswale. Dit toont aan, dat de heerlijkheid reeds van der Adellijke geslacht der Van de Kreeke was ververeemd.

De Heerlijkheid van Creecke of Kreeke, in het markgraafschap van Bergen. Met de vloed van 5 november 1530 (Elizabethsvloed) werd dit Ambacht, groot 752 gemeten, 188 roeden mede onder de golven gedekt.

BRON: Zeeuwsche oudheden door Jacobus Ermerus 1793

 

 

Dorpen in het verdronken Land van Zuid-Beveland o.a.  Kreeke
Beweerd wordt, dat de naam Van de Kreek, afkomstig is van de vroegere ambachtsheeren van Kreeke. Blijkbaar groeide hier veel riet, althans de B.o.z.-'sche Stadsrekeningen 1506/07 vermelden, dat van "den rentmeester te Vreecke", een grote hoeveelheid riet werd aangekocht ten behoeve van ons stad. Dit gegeven bewijst, dat de Schelde toen zoet- of brak water had. De naam Kreekrak, komt ook van dit dorp.

Dorpen in het verdronken Land van Zuid-Beveland:
Agger, Broeke, Duvenee, Hollestelle, Kouwerve, Kreeke, Everswaard, Reimerswaal, Lodijke, Nieuwland, Ouderdinge, Poppendijke, Ruigewerve, Schoudee, Tolseinde, Yersekeoord en Zeldijke 

Oude foto's | Nieuwe pagina | foto's Sofie | Stamboom | Boom | Personenlijst | Van de Kreeke | De Dreu | Broers | Commandeur | Hendrikje van Andel - Schipper | Afstammelingen van Dankert Dankert van de Kreeke | Wetenswaardigheden | Links | Begin pagina | Van de Kreeke wetenswaardigheden

Laatste wijziging op: 26-12-2017 21:48